Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Li garantim que cadascuna de las transaccions realitzades a NEXTEC TECHNOLOGICAL PROJECTS S.L. és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. NEXTEC TECHNOLOGICAL PROJECTS S.L. utilitza un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrades a cap base de dades sinó que van directament al TPV (REDSYS SERVICIO DE PROCESAMIENTO, S.L.).

redsys visa mastercard

Al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties de seguretat en la transacció.

Menú